Nusipirkote kasetę ir ji gamykliškai pažeista ar spausdintuvas neatpažįsta neišsigąskite ir susisiekite su mumis!

Jeigu užsakėte netinkamo modelio kasetę ir norite grąžinti transporto išlaidas padengia klientas.

Turite spausdintuvą, bet nežinote kokios kasetės tinkamos? Susisiekite su mumis ir mes Jums padėsime!

1.1. Parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos ir grąžinamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos vyriausybės 2001 m. birželio 11 d. įsakymu Nr. 697 „Dėl Mažmeninės prekybos taisyklių patvirtinimo” patvirtintomis mažmeninės prekybos taisyklėmis.

1.2. Pirkėjas, siunčia prekes pardavėjui grąžinti ar pakeisti dėl prekės trūkumų, ar prekės trūkumams šalinti, ar patikrinti, per pardavėjo nurodytą kurjerį. Tokias prekes, iš anksto susitarus, iš pirkėjo gali atsiimti ir pats pardavėjas.

1.3. Jei tai yra įmanoma, pirkėjui grąžinant nekokybiškas ir (ar) trūkumų turinčias prekes prašome prekę grąžinti, originalioje ar kitoje tvarkingoje pakuotėje, taip kad ją būtų patogu priimti.

1.4. Kilus ginčui dėl grąžinamos prekės išvaizdos pasikeitimų ar prekės sugadinimo, pardavėjas gali kreiptis į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą ir pateikti prekę ekspertizei. Ekspertizės išlaidas padengia kaltoji šalis.

1.5. Pirkėjas – fizinis asmuo (vartotojas) turi teisę, nenurodydamas priežasties, per 14 (keturiolika) dienų atsisakyti nuotolinės sutarties ar ne prekybos patalpose sudarytos sutarties, išskyrus Civilinio kodekso 6.228 (10) straipsnio 2 dalyje numatytas išimtis. Atsisakyti Pirkimo – pardavimo sutarties galima tik, jei prekė nebuvo naudojama, sugadinta ar jos išvaizda iš esmės nepasikeitė, tai yra prekės ar jos pakuotės išvaizdai buvo padaryti tik tokie pakeitimai, kurie buvo būtini norint apžiūrėti gautą prekę. Pirkėjas šia teise turi naudotis atsakingai ir prekę grąžinti originalioje tvarkingoje pakuotėje, taip pat grąžinti visas prekės komplektines dalis. Atsisakęs sutarties, Pirkėjas atsako už prekės vertės sumažėjimą, atsiradusį dėl veiksmų, nebūtinų prekės pobūdžiui savybėms ir veikimui nustatyti.

1.6. Sutarties atsisakymo terminas pasibaigia po 14 (keturiolikos) dienų: kai sudaroma Pirkimo–pardavimo sutartis, – nuo tos dienos, kurią pirkėjas ar pirkėjo nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gauna užsakytą prekę arba: jeigu pirkėjas vienu užsakymu užsakė daugiau negu vieną prekę ir prekės pristatomos atskirai, – nuo tos dienos, kurią pirkėjas ar pirkėjo nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gauna paskutinę prekę; jeigu prekė pristatoma skirtingomis partijomis arba dalimis, – nuo tos dienos, kurią pirkėjas ar pirkėjo nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gauna paskutinę partiją ar dalį.

1.7. Pirkėjas – fizinis asmuo (vartotojas) praneša pardavėjui apie nuotolinės sutarties ar ne prekybos patalpose sudarytos sutarties atsisakymą, pateikdamas tinkamai užpildytą pavyzdinę sutarties atsisakymo formą, arba pateikdamas aiškų pareiškimą, kuriame išdėstytas jo sprendimas atsisakyti sutarties.

1.8. Prekės turi būti grąžinamos ne vėliau kaip 14 (keturiolika) dienų nuo pranešimo apie sutarties atsisakymą pateikimo pardavėjui. Už prekės tinkamą supakavimą grąžinimui atsako pirkėjas. Pirkėjui tenka tiesioginės prekės grąžinimo išlaidos.

1.9. Pareiga įrodyti, kad laikėsi reikalavimų dėl nuotolinės sutarties ar ne prekybos patalpose sudarytos sutarties atsisakymo, tenka pirkėjui.

1.1.10. Pirkėjui įgyvendinus teisę atsisakyti sutarties, pasibaigia šalių pareigos vykdyti nuotolinę sutartį ar ne prekybos patalpose sudarytą sutartį arba sudaryti nuotolinę sutartį ar sutartį ne prekybos patalpose, jeigu pirkėjas buvo pateikęs pasiūlymą ją sudaryti.

1.1.11. Pinigai už prekę, įskaitant pirkėjo už pristatymą apmokėtas sumas, grąžinami per 14 (keturiolika) dienų nuo pirkėjo atsisakymo gavimo. Jei prekės grąžinamos ne pardavėjo veiklos vietoje (paštu, per kurjerį ar pan.), pinigai pirkėjui grąžinami pavedimu, nepaisant to kaip jis apmokėjo už prekę. Jei prekės grąžinamos pardavėjo veiklos vietoje (prekių atsiėmimo vietoje), pinigai pirkėjui gali būti grąžinami pavedimu arba grynaisiais.

1.1.12. Tais atvejais, kai pirkėjas grąžina (atsisakęs sutarties, grąžindamas nekokybišką prekę ar pan.) tik vieną ar kelias, bet ne visas pristatytas prekes, prekių pristatymo išlaidos jam grąžinamos proporcingai užsakytų ir grąžintų prekių kiekiui. Jei įsigyjant kelias prekes, konkrečiai prekei yra priskirta konkreti prekių pristatymo kaina, pirkėjui, grąžinant tokią prekę, jam grąžinama konkreti prekės pristatymo kaina.

1.1.13. Pardavėjas neprivalo grąžinti pirkėjui papildomų išlaidų, kurios susidarė dėl to, kad pirkėjas aiškiai pasirinko kitą negu pardavėjo pasiūlytas pigiausias įprastinis prekių pristatymo ir (ar) grąžinimo būdas. Tokiu atveju pirkėjui grąžinama įprastinės prekės pristatymo ar grąžinimo išlaidos.

1.1.14. Pardavėjas gali sulaikyti pirkėjui jo sumokėtų sumų grąžinimą tol, kol prekės negrąžintos pardavėjui arba kol pirkėjas pateikia įrodymą, kad prekės yra išsiųstos pardavėjui, atsižvelgiant į tai, kas įvyksta pirmiau.

Pagarbiai.

UAB „IDELA“
El. paštas: info@printle.lt
Telefonas: +370 654 05753